تصویرهایی از تغییر خط ساحلی دریاچه ی اورمیه طی 45 سال

خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای را با آرش شریفی پژوهشگر ایرانی بخش ژئولوژی دریایی و ژئوفیزیک مدرسه علوم جوی و دریایی Rosenstiel دانشگاه میامی آمریکا انجام داده که بخش اول آن را می‌ توانید در اینجا بخوانید.

در این مطلب می توانید تصویرهایی از عمق و سطح دریاچه ی اورمیه در سال های گذشته، همچنین نظر پژوهشگر یاد شده را درباره ی تاثیر تغییرات جوی و دخالت های انسانی در روند رو به خشکی رفتن دریاچه ببینید.