به کجا می رویم

یک خبر بسیار بسیار بد شنیدم،

متاسفانه حکم اعدام اسد تقی زاده محیط بان زحمت کش “منطقه حفاظت شده دنا” که در یک درگیری مسلحانه یک شکارچی غیر مجاز را کشت توسط حکم دیوان عالی کشور تائید شده و تا 2 هفته دیگر در شیراز اجرا خواهد شد.

تا دیر نشده است کاری کنید، به راستی که ما به کجا می رویم؟ چرا هیچ حمایت قانونی از محیط بانانی که به خاطر کشورمان ایران و محیطزیست آن تلاش می کنند و از خانواده خود دور می شوند تا جان حیوانی را نجات دهند صورت نمی گیرد.

نمیدونم از این به بعد محیط بانی تلاش میکند که وقتی یک شکارچی را دید که می خواهد یک آهو را شکار کند برود و از جان آهو دفاع کند یا نه؟

نمیدونم از این به بعد شکارچی ها وقتی میخواند یک حیوانی را شکار کنند، از این که محیط بان شجاعی را در آن نزدیکی ببینند احساس ترس می کنند یا نه؟ یا اینکه آزادانه در یک منطقه حفاظت شده به شکار می پردازند چون این تصور را دارند که هیچ قانونی از یک محیط بان دفاع نمی کند!!؟؟

واقعاً نمیدونم؟ هیچ چیزی سر جاش نیست، انسانی که از جان حیوانی دفاع می کند باید اعدام شود؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده