برگزاری دوره آموزشی "آشنایی باضوابط خوداظهاری و نصب سیستمهای پایش لحظه ای " برای مدیران صنایع استان

 در راستای نظارت بر اجرای ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه دوره آموزشی با موضوع  آشنایی با ضوابط خوداظهاری در پایش و نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم برای 100 نفر ازمدیران صنایع و کارشناسان واحدهای صنعتی استان البرز در تاریخ ۳/۸/۹۰ درمحل شهرک صنعتی هشتگرد برگزار شد.با توجه به آنکه مقوله خوداظهاری در پایش منابع بالقوه آلاینده ازابتدای قانون برنامه چهارم توسعه مطرح بوده است از اینرو کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی موظف می باشند نسبت به انجام نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده های خود از طریق آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط زیست اقدام و نتیجه را به صورت برنامه ای منظم و مستمر درچارچوب ضوابط خوداظهاری به محیط زیست ارائه نمایند.


 محورهای مورد بحث در کارگاه آموزشی روزگذشته شامل آشنایی مدیران صنایع با الزامات قانونی موضوع ، نحوه انجام خوداظهاری برمبنای دستورالعمل و همچنین شیوه نامه آزمایشگاههای معتمد و تشریح ضرورت ها و اهداف نصب سامانه پایش مداوم و لحظه ای وچگونگی اقدامات اجرایی در خصوص پایش لحظه ای پساب و هوا بوده است.


 لازم به توضیح است که بر اساس بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه واحدهایی که همکاری لازم را در خصوص اجرای طرح خوداظهاری در پایش محیط زیست انجام ندهند مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می گردند.


خاطرنشان می سازد با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی لازم به صاحبان صنعت دوره آموزشی خوداظهاری در پایش آلودگی های محیط زیست برای مسئولین واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت برنامه ای منسجم و مستمر در کلیه شهرستانهای استان و همچنین شهرک های صنعتی برگزار می شود.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده