برنامه ی پاک سازی بند یخچال

با سپاس از دوستانی که در دو سه هفته ی گذشته، دعوت ها به پاک سازی کوهستان را پاسخ گفتند و در منطقه های گوناگون: مسیرهای متعدد توچال، پل خواب، کاهار، سمسکنده، آبشار مارگون، لاکوه، و در دیگر مسیرهای کوهستانی کشور اقدام به جمع آوری زباله ها و آموزش کوه نوردی مسوولیت پذیر کردند، اعلام می دارد که برای فردا (جمعه 22 مهر) برنامه ی پاک سازی منطقه ی سنگ نوردی بند یخچال در شمال تهران را خواهیم داشت.

از دوستان سنگ نوردی که فردا در بند یخچال حضور خواهند داشت، درخواست داریم که دست کم یکی دو ساعت از وقت خود را به پاک سازی محیط اطراف اختصاص دهند.دربند - بند یخچال