بدون شرح ….

 


محيط بان منطقه حفاظت شده دنا در آستانه اعدام است اما شايد حيات وحش می خواهد اسد تقی زاده  همچنان حافظ جانش باشدکاری از : احسان گنجی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده