ایران و کربن

 

اکونومیست گزارشی را در مورد شرایط شرکت های خصوصی و دولتی در صنعت نفت و گاز منتشر کرده است که بر اساس یکی از نمودارهای درج شده در این گزارش، شرکت ملی نفت ایران، به عنوان یک شرکت، بیشترین میزان مالکیت ذخایر نفت و گاز را در جهان را دارد. اصل این گزارش اینجا قابل دسترسی است.

دقت کنید که این مقایسه ی بین کشورها نیست بلکه مقایسه ی بین شرکت ها است. بعد از ایران، آرامکو عربستان سعودی، شرکت ملی ونزوئلا، شرکت ملی کویت و گازپروم روسیه در مقام های بعدی قرار دارند.

 

 

ذخایر نفت و گاز شرکت های ملی و خصوصی

 

 

 دلیل درج این نمودار چیزی نیست جز اینکه اشاره کنم با توجه به چنین سطح دسترسی وسیع ملی به منابع سوخت فسیلی، بعید می رسد که در سال های پیش رو تلاش قابل توجهی برای کاهش انتشار کربن صورت بگیرد چرا که شرایط فعلی تضمین کننده ی دسترسی میان مدت ارزان و مطمئن به این منابع است. در واقع انگیزه هایی از جنس کمبود برای سیاستگذاری در ایران غیرموثر به نظر می رسد.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده