امروز در "پاتوق سبز"؛ درخواست جلوگیری از اعدام محیط بان اسعد تقی زاده

امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر ستاد محیط زیست و توسعه پایدار به مناسبت روز جهانی اسکان بشر نشستی را در بوستان نظامی گنجوی تهران، در خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی برگزار می کند که موضوع آن “ارتباط شهرها با تغییرات اقلیمی” است.

در عین حال، قرار است که اشخاص حقیقی و حقوقی مدافع محیط زیست، نامه ای را امضا کنند که مضمون آن درخواست از رییس قوه ی قضاییه برای جلوگیری از اعدام محیط بان اسعد تقی زاده است. درگیری این محیط بان با شکارچی غیر مجاز در منطقه ی حفاظت شده ی دنا، موجب مرگ شکارچی شده است.

اصل نامه را می توانید اینجا بخوانید؛ لطفا فقط به امضای اینترنتی بسنده نکنید و با حضور در “پاتوق سبز” هم درخواست خود را اعلام کنید.