آشتی انسان و دنیای وحش…

ارتباط عجیب انسان و حیات وحشی که برخی ترسناکش می خوانند از دریچه دیده بان لرستان تماشاییست…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده