(29)90- جاده های جنگل و رنگ آسمان

می
گویند، نوع بشر از پیدایش تا امروز، سطح جنگل های جهان را به نصف رسانده است.

اینجا
و آن جا هم ندارد.

آسمان
تخریب جنگل همه جا به یک رنگ است!

*

بنف،
شهری کوهستانی و توریستی در استان آلبرتای کاناداست.

پارک
ملی بنف، یکی از 24 پارک ملی کشور کانادا و یکی از 5 پارک ملی این استان است.

این
جا را ببینید:

http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/ab/banff/index.aspx

درست
وسط پارک ملی بنف، بزرگراهی ساخته اند که از دل جنگل می گذرد. از نظر سیمای کلی (کوه
و جنگل و رودخانه و جاده) و ارتباط استان ها خیلی شبیه پارک ملی گلستان است.

باور
کنید اگر این بزرگراه را با این مشخصات  در
جنگل پارک ملی گلستان احداث می کردند، معلوم نبود دوستداران محیط زیست کشور ما و
به ویژه پزشک محترم مقیم تنگراه چه حالی پیدا می کردند.

البته
بعضی کارهای فانتزی هم کرده اند مثل گذرهای عبور حیوانات، ولی اصل قضیه که همان احداث
بزرگراه در پارک ملی است سر جای خود باقی است.

 (عکس های زمان تعریض و تکمیل را در گالری
ببینید).

http://www.sh-jabbari.ir/layers.aspx?quiz=gallery

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده