(27)90- طرح های جنگلداری و حیات وحش

کتابچه
طرح های جنگلداری شمال کشور دو فصل دارد؛ فصل اول:
مطالعات، فصل دوم: برنامه ریزی.

یکی
از بندهای فصل اول، موضوع حیات وحش ناحیه طرح است.

در
راهنمای تدوین کتابچه طرح آمده:”اطلاعات مورد نياز در اين بند (شامل) نام
فارسي و محلي جانواران، محل و شرايط زندگي آنها، پناهگاه ها و در صورت وجود
اطلاعات، جمعيت جانوران و چرخه زيستي آنها مي باشد”.

این
که موضوع حیات وحش در تهیه طرح های جنگلداری مد نظر قرار دارد جالب توجه و امر
مبارکی است اما این مطالعه هیچ ارتباطی به فصل دوم (برنامه ریزی) ندارد!

ازاین
گذشته کل مطالعات مربوط به حیات وحش در کتابچه طرح ها، فقط نصف صفحه است و آن تکرار
این نکات است که فون جنگل از بین رفته، شغال و گراز افزایش یافته، صدای اره موتوری
حیوانات را رم داده و در مناطق نهالکاری شده، قرقاول فراوان شده است. آن ها که جدی
ترند نام علمی جانوران را هم طی سیاهه ای به دنبال آن نیم صفحه می آورند (از پناهگاه
و جمعیت و چرخه هم خبری نیست).

حالا
که تا اطلاع ثانوی، طرح های جنگلداری شمال هم چنان تهیه و اجرا می شود، باید اولا”
مطالعه حیات وحش توسط متخصص این رشته و با شرح خدمات دقیق تری صورت بگیرد.
ثانیا” مسائل فنی آن در برنامه ریزی جنگل هم دخالت داده شود. در واقع از حالت
نمایشی و تزیینی خارج شده و جنبه عملیاتی و کاربردی به خود بگیرد.

– اگر
خدا بخواهد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: