برنامه پاکسازی میانکاله

نکا استقبال از 4 اتوبوس حامل دوستان تهرانی و …. مهمانان کوچک میانکاله این هم گروه ما از 10 گروه در برنامه (روز اول) درود بر دوستان عزیز   لازم میدونم گزارشی در مورد فعالیتهای انجام شد در تاریخ 31 تا 1 مهر را خدمت همشهریانی که در مقام بسیار بسیار مهم همسایگی میانکاله بهشت پرندگان قرار دارند بدهم .مهمانها که متشکل از خبرنگاران و عکاسان داخلی چند عکاس مربوط به خبرگزاریهای مهم دنیا بودند پنجشنبه ساعت یازده با تعدادی حدود 190 نفر به شهرستان نکا رسیدند .به اسقبال عزیان رفتیم . دوست بسیار عزیزم جناب دکتر سام رجبی بعنوان دبیر و هماهنگ کننده در تهران از 2 روز قبل وارد منطقه شدند تا بتوانیم کلیه جزئیات کار را تحلیل کرده و برای مشکلات احتمالی چاره اندیشی کنیم. برای نهار در رستورانی در زاغمرز از عزیزان پذیرایی شد وقابل ذکر است دوستان خوبمان در انجمن خانه طبیعت زاغمرز که برنامه  ... “برنامه پاکسازی میانکاله”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

جوامع محلی فقیر در تخریب منابع خود توانمند تر هستند – 7

چگونه می توان بدون وجود شرائط قبول در جوامع محلی، اقدامات احیایی در جنگل ها و مراتع را توسعه داد و جهش ایجاد کرد، پیشنهادات تولید و کاشت 500 میلیون اصله نهال در این وضعیت بدون رفع تعارضات خوش بینانه است باید بستر سازی نمود و شرائط پذیرش احیای منابع را فراهم نمود، اگر برای بستر سازی فکری نشود هیچ امیدی  ... “جوامع محلی فقیر در تخریب منابع خود توانمند تر هستند – 7”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

کارهای تبلیغی، ویترینی برای حفاظت از جنگل ها فریبنده و بی ثمرند

رویکر اقدامات جمع آوری زباله در جنگل ها اگر آموزشی ترویجی باشد ارزشمند است ، نه اینکه برای معرفی خود و سازمان متبوعی تلاش شود و با اغواء و القاء در پیام هر اقدام نمادین تکلیف قانونی خود را پنهان کنیم . این دسته موارد در مثابه فرار به جلو تلقی شده و یا ارزش کارکردشان اینگونه خواهد شد. جنگل ها به انواع زباله آلوده اند و این اقدامات  ... “کارهای تبلیغی، ویترینی برای حفاظت از جنگل ها فریبنده و بی ثمرند”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده