ارمغان سدهای آبی: بی آبی در دیار بختیاری !

ارتقای ظرفیت های فرهنگی و افزایش آگاهی های عمومی به منظور جلب مشارکت مردم و جوامع محلی؛ همواره به عنوان یکی از دغدغه ها و آرزوهای دست اندرکاران و فعالان حوزه محیط زیست برای حراست و صیانت از زیست بوم های وطن به شماره می رفته و می رود. در حقیقت همه دلسوزان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور بر این باورند که بایستی با همکاری مسئولانه تمامی فعالین حوزه های هنری و اجتماعی جامعه، از همه ی توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور بهره گرفته تا با آموزش و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، مردم جوامع محلی را نسبت به رخدادهای محیط زیستی پیرامون شان حساس ساخت. حال خوشحالم که علاوه بر فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور، به تازگی تعداد بیشتری از هنرمندان و مردم عادی به جمع منتقدان سدسازی و تخریب محیط زیست پیوسته و ظرفیت سازی فرهنگی را  ... “ارمغان سدهای آبی: بی آبی در دیار بختیاری !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

خرد دریاچه ارومیه را نجات می‌دهد نه پول!

تصمیمی که به تازگی برای دریاچه ارومیه گرفته شده درست حکایت همان پدر بی‌مهری است که سعی دارد به جای محبت و توجه، با میزان هنگفتی پول و البته مشتی قاقالی‌لی، دل کودکش را به دست آورد. پدری که مدت‌ها از کانون خانه و خانواده دور بوده و نمی‌‌تواند کودکش را از فرزندان همسایگان بازشناسد. بعد از این که ۱۵ سال از اخطارهای اولیه در مورد خشک شدن بزرگترین دریاچه داخلی ایران گذشت، سرانجام اعلام شد ۹۰۰ میلیون دلار صرف نجات ارومیه خواهد شد. بودجه‌ای که معلوم نیست از کدام منبع قرار است برای انتقال آب ارس و زاب به دریاچه ارومیه هزینه شود. در همین اثنا نمایندگان اردبیل و کردستان نیز به صورتی پرشور وارد صحنه شده‌اند و مخالفت خود را برای انتقال آب اعلام کرده‌اند: مشکلات آذربایجان به خودشان مربوط است و آب شیرین نباید به دریاچه شور بریزد! شماری از اهالی خانه ملت نیز معتقدند  ... “خرد دریاچه ارومیه را نجات می‌دهد نه پول!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

بررسی و پیش‌بینی همزمان تأثیرات اقتصادي – محیط زیستی طرح‌ها (شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان)

دکتر مصطفی عمادزاده استاد دانشگاه اصفهان ایمان باستانی‌فر کارشناس ارشد اقتصاد سعید ابراهیمی عضو هيات علمی دانشگاه شيخ بهايي چکیده: تصمیم‌گیري در هر جامعه، در برگیرنده‌ي هزینه‌ها و منافعی است که دامنه‌ي آن نه تنها در ابعاد منطقه‌اي، بلکه در ابعاد ملی و بین‌المللی نیز گسترده است. یکی از ابزارهاي مهم تصمیم‌گیري درخصوص نحوه‌ي انتخاب طرحها و پروژه‌ها، به کارگیري روشهاي ارزیابی اقتصادي و تحلیل میزان هزینه- فایده‌ي آن طرح‌ها است. در این راستا و در جهت گسترش و افزایش ظرفیت‌ تولیدي کشور در سطوح مختلف منطقه‌اي و انتخاب طرحهاي مناسب، به الگوهاي مناسب و جامعی براي ارزیابی اقتصادي و فنی نیاز است که نه تنها ابعاد خرد ناشی از رشد و توسعه‌ي کمی، بلکه تأثیرات اجتماعی، محیط زیستی و فرامنطقه‌اي ناشی از آن را تبیین نماید. اما در عمل، با فقدان الگوها و مدل‌هاي تحلیلی تلفیق‌کننده‌ي هزینه‌‎ها و منافع اقتصادي یک طرح، در کنار هزینه‌ها و منافع محیط زیستی  ... “بررسی و پیش‌بینی همزمان تأثیرات اقتصادي – محیط زیستی طرح‌ها (شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

به کدامین گناه کشته شدند؟

پس از چند روزی فراغت از کارهای روزمره و سپری کردن تعطیلات به منزل برمیگردی تا به کارهای عقب افتاده رسیدگی کنی وآماده برای شروعی دیگرشوی.سر زدن به فضای مجازی هم یکی از کارهائی است که انجام میدهی .در بین سایت ها نگاهت به یک فیلم در خصوص قتل عام خرس وتوله خرسها توسط افرادی میافتد که در سمیرم واقع در جنوب استان اصفهان اتفاق افتاده است.افرادی که نام آنها را شکارچی مینهند اما تو خیلی به این موضوع اعتقاد نداری، چرا که هیچ شکارچی چنین بی رحمانه مادری را نمیکشد وفرزندانش را نیز که دنبال مامنی امن در آغوش مادر هستند شکم پاره نمیکند.شوربختانه اینکه بشنوی یکی از آنها معلم پرورشی هم باشد. کسی که به دانش آموزان می آموزد میازار موری که دانه کش است که جان دارد وجان شیرین خوش است. معلمی که نمیداند قطب کجاست و خرس قطبی چه رنگیست واینجا روی کوه چه میکند.  ... “به کدامین گناه کشته شدند؟”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 1

به بند ج ماده دو قانون افزایش بهره وری توجه نمایید، چرا خیلی درجا می زنیم و دانش آموخته ما دهن دره می کشد و هنوز دستش از جیب بابا خارج نشده و چرا وعده دولت نمی تواند در مورد فرصت شغلی تحقق یابد ( بند ج ماده دو قانون افزایش بهره وری ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي  ... “دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 1”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده