یک پیام تبریک زیست محیطی

با خبر شدم سرکار خانم مهندس مریم وثوقی فر یکی از اعضای فعال سازمان مردم نهاد زیست محیطی “جمعیت حامیان زمین” و همچنین  صاحب وبلاگ زیست محیطی “پیک محیط زیست سبز” در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد و محیط زیست دانشگاه علوم تحققیات قبول شده اند. ضمن تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت برای ایشان جا دارد در این نوشته از حمایت شبانه روزی ایشان و همکارانشان در دبیرخانه مشورتی سازمانهای مردم نهاد شهر تهران و حامیان گاندوها تشکر  و قدردانی گردد.