گردهمایی مهر ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست


«به نام خدا»


اطلاعـيه


در گردهمايي مهر ماه جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست جناب آقاي دكتر نظري ها استاد محترم دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران بعنوان سخنران در حضور رياست محترم دانشكده سخنراني دارند.


از علاقمندان محيط زيست و بخصوص درياچه اروميه دعوت بعمل مي آيد كه در اين نشست شركت فرمايند.


پيشاپيش از شركت جنابعالي در اين نشست سپاسگزارمي باشيم.


موضوع سخنراني:


“اثرات ميان گذر درياچه اروميه در كيفيت محيط زيست درياچه”


 


زمان : يكشنبه 3/7/90                  ساعت :6-4 بعد از ظهر


مكان: خيابان انقلاب- خيابان قدس- جنب دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران- كوچه آذين- پلاك 13 – ساختمان شماره 2 دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران