کوهستان سبز 2011-09-11 02:26:00

 


       


یکی از کارشناسان حیات‌وحش در حال کمک به این بچه‌فیل دوماهه ماده است که پس از هجوم گله‌ای از فیل‌های رم‌کرده در گواهاتی هند از مادر خود جدا شد و توسط روستاییان نجات پیدا کرد.