کماکان «ورزش ما رو باش»!

در سرخط «ورزش ملی و پهلوانی ایران» می‌خوانیم:
درگیری خونین پیش‌کسوتان کشتی کشور! … اینجا بخوانید

در سرخط «پرطرفدارترین ورزش ایران» می‌خوانیم:
افشاگری تجاوز در مدارس فوتبال! … اینجا بخوانید

و البته همین اواخر‌ هم در سرخط اخبار مربوط به «ورزش انسان ساز کوه‌نوردی» خواندیم:
آزار جنسی سه دختر کوه‌نورد در تورهای گردشگری! … اینجا بخوانید

به نقل از کوه‌نوشت