چرنوویل بعد از 25 سال

حادثه چرنوبیل در
شبانگاه 25 آوریل 1986 در اتحاد جماهیر شوروی بوقوع پیوست. اگرچه در آن سال
مقامات اتحاد شوروی سابق در آن زمان، پخش هر گونه خبری را در مورد این
فاجعه به شدت ممنوع ساختند اما در مقایسه جوامع بشری، فاجعه چرنوبیل
وحشتناك‌ترین فاجعه تكنولوژیك انسانی در تمام تاریخ به شمار می‌آید.در اثر
فاجعه چرنوبیل قریب به ۵ میلیون نفر آسیب دیدند، حدود ۵ هزار مركز مسكونی
در جمهوری روسیه سفید، اوكراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیو اكتیو آلوده
شدند.به تازگی عکس هایی از این منطقه منتشر شده که پیش از این کمتر دیده
شده بود.


مشکلات تیروئید و سرطان تنها برخی از پیامد های بهداشتی از حادثه هسته ای است

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده