هیچ « حماری » برای متروی اصفهان چنین نقشه ای نمی کشید!

با دوستی صحبت می کردم، به او گفتم شک ندارم که کسی که نقشه مترو اصفهان را کشیده هندسه دانی بوده است که از جانور شناسی بی اطلاع بوده است.
پرسید: چرا؟!
گفتم: آخه هر چه به نقشه مترو اصفهان نگاه می کنی بیشتر متوجه می شوی که بزرگترین اصلی که در طراحی این نقشه به کار رفته است همان « قضیه حمار» است که می گوید: اگر خری را در یک رأس مثلث قائم‌الزاویه قرار دهیم و بوته یا علفی را در رأس دیگر آن، حیوان همواره کوتاه‌ترین مسیر که همان وتر است را برای رسیدن به غذا بر می‌گزیند. طراح مترو اصفهان هم بر همین اساس نزدیکترین فاصله بین دروازه دولت اصفهان و میدان آزادی اصفهان را انتخاب کرده است.
پرسید: حالا چرا می گویی این طراحان نقشه مترو از علوم جانوری بی اطلاع بوده اند؟
گفتم: آخر کدام خری وقتی در سر راهش خطری باشد حاضر است جان خودش و دیگران را به خطر بیندازد و برای رسیدن به علف کوتاهترین مسیر را انتخاب کند؟!! وقتی خطر بزرگی مثل آسیب زدن به محور تاریخی چهارباغ و سی و سه پل وجود دارد باید بی خیال قضیه حمار شد و برای جلوگیری از خطر، راه طولانی ولی مطمئن را به مسیر کوتاه ولی نامطمئن ترجیح داد.

مطالب مرتبط:
پرونده متروی اصفهان در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده