نخستين همايش بررسی مشكلات زاگرس مركزی به ملی ارتقا يافت

 بزرگنماییسبزپرس- گروه محیط طبیعی: نخستين همايش بررسی قابليت ها و تنگناهای پيش
روی زاگرس مركزی دوم آذر ماه سال جاري با رويكردي ملی در استان لرستان
برگزار خواهد شد.

 

به گزارش سبزپرس، در سالهاي اخير مشكلات فراواني گريبان جنگل
ها و مراتع زاگرس را گرفته و به دلايلي همچون خشكسالي، تغيير كاربري، آفات
و…نفس هاي اين سرزمين ارزشمند به شماره افتاده است. به همين دلیل برگزاري
همايشی كه در آن راهكاريي جهت برون رفت زاگرس از بحران هايي كنوني به همت
جمعي از كارشناسان متخصص منابع طبيعي و محيط زيست آذر ماه امسال در استان
لرستان برگزار خواهد شد.

سارا عباسی، دبیر علمی همايش «جنگل های زاگرس مرکزی؛ قابلیت
ها و تنگناها» در اين ارتباط اظهار داشت: نظر به اهمیت و جایگاه ویژه ی
جنگل های زاگرس مرکزی در عرصه رویشی ایران و وجود میراث غنی زیستی واجد
ارزش های جهانی در چشم اندازهای طبیعی غرب کشور و استقبال پژوهشگران و
سیاستگزاران و برنامه ریزان منطقه ای و ملی از برگزاری همایش ” جنگل های
زاگرس مرکزی قابلیت ها و تنگناها ” با پیگیری های کانون همیاران طبیعت جهاد
دانشگاهی لرستان به عنوان برگزارکننده ی این همایش و حمایت های بی دریغ
پژوهشگران و متخصصین استانی و کشوری و نهادهای اجرایی اعم از استانداری
استان لرستان ، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان سازمان حفاظت از محیط
زیست و پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای زاگرس مرکزی ، سطح برگزاری
همایش فوق الذکر از منطقه ای به ملی ارتقا یافت.

وي در ادامه افزود: امید است فضای علمی ایجاد شده زمینه ر جهت
تعامل و مشارکت بیش از پیش پژوهشگران و مدیران منطقه ای و ملی فراهم آورد.

لازم به ذكر است كه همايش ملي جنگل های زاگرس مرکزی؛ قابلیت
ها و تنگناها دوم آذر ماه سال جاري به همت كانون دانشجويی همياران طبيعت در
استان لرستان برگزار خواهد شد./ م.ت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده