مناظره جنجالی ظفرنژاد و کردوانی: دکتر کردوانی وسط برنامه استودیو را ترک کرد

امروز در گفت و گوی داغ سبز بحث داغی پیرامون انتقال آب رودخانه ی زاب به دریاچه ارومیه و طرح جمع آوری نمک زمینهای خشک شده ی دریاچه ی ارومیه  میان دکتر پرویز کردوانی و خانم مهندس فاطمه ظفر نژاد درگرفت که متاسفانه جناب پروفسور کردوانی با حالتی برافروخته و ناراحت درهنگام پخش زنده خداحافظی و استودیو را ترک نمودند.
در ادامه ی بحث، دکتر اسماعیل کهرم به صورت تلفنی به برنامه پیوستند و ضمن ادای احترام به پروفسور کردوانی، طرح جمع آوری نمک را – که توسط ایشان مطرح شده بود- غیرکارشناسانه و غیرعملی خواندند.
گفتنی است که مهندس محمد درویش هم از ابتدای برنامه به صورت تلفنی در گفت و گوی داغ سبز مشارکت داشت که صحبتهایش چند مرتبه با واکنش دکتر کردوانی مواجه شد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده