منابع آبی خارج از حوضه دریاچه ارومیه نه متعددند نه آزاد نه غنی !

 تهیه هیچکدام از طرح ها منطبق با دستورالعمل- شرح خدمات – ضوابط اجرایی – مقررات قانونی – نیست ، بلکه پیشنهاداتی واصله است بر مبنای تصمیماتی در حد اتاق فکر !


دست هر دستگاه اجرایی تا کنون کاسه چه کنم چه کنم  بود  و مردم  نیز بر واقعه خشک شدن دریاچه مرثیه ثرائی می کردند، کجا فرصت مطالعه بود و توسط کدام دستگاه اجرا و نظارت شد.آیا می خواهند مطالعه ای در مقیاس سد گتوند را به اجرا در آورند که حتی مطالعات امکان سنجی آن هم ناقص بود و حالا پس

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده