مقایسه تصاویر ماهواره ای شمال ایران سالهای 2000 و 2011

تصاویر ماهواره ای زیر مقایسه ای  است بین سطح پوششی جنگلها و مراتع جلگه شمال کشور در سال 2000 و 2011 . حال خود قضاوت کنید چه بر سر شمال سر بز آورده ایم  .

 

 سال 2000

سال 2011

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: