مشکلات زیست محیطی MTBE را فراموش نکنیم!

جایگزین حذف سرب از بنزین ماده ای است به نام متیل ترشری بوتیل اتر . این ماده قادر است که میزان بهسازی بنزین را افزایش دهد . هرچند برخی در ابتدای کاربرد این ماده و در قیاس با اثرات مخرب سرب آن را به نوعی منجی محیط زیست می دانستند اما به تدریج با آشکار گردیدن آثار زیانبار این ماده بخصوص بر منابع آب های سطحی و زیرسطحی مشخص شد که باید به آثار دراز مدت استفاده از این ماده که به دلیل نقش موثرش در بالا بردن عدد اکتان و بهسوزی فرآورده های سوختی کشور هم اینک کاربردی وسیع یافته با تامل بیشتری نگریست. مطلب زیر نگاهی اجمالی دارد به این ماده ، خواص و پیامدهای آن .


MTBE(متيل ترسيو – بوتيل اتر) يك ماده آلي  اكسيژن دار است كه امروزه در ايران و برخي كشورهاي جهان به صورت گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي شود در ابتداي انتخاب و استفاد ه از اين ماده در سوخت مزاياي زيست محيطي آن مورد توجه بود ولي اكنون پس از گذشت چند سال از مصرف آن در دنيا مشخص شده است كه MTBE داراي امكان تاثيرات سوء روي انسان بوده و داراي پتانسيل آلودگي محيط زيست است. ورود MTBE به منابع آب و خاك به روشهاي مختلف انجام مي گيرد .MTBE در خاك بسيار متحرك است و حركت آن در آب تابع قوانين حركت آب در خاك است.


 MTBE مقاومت زيادي به تخريب زيستي دارد ……

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده