فراخوان به مناسبت روز پاک سازی کوهستان

دوستان گرامی

چهارم مهر، روز پاک سازی کوهستان است؛ امسال نیز همچون سال های گذشته این روز را بهانه ای قرار می دهیم برای ادای دین به کوه هایی که علاوه بر تامین آب و بسیاری از دیگر نیازهای پایه ای ما، بی مانندترین ورزشگاه ها و تفرجگاه ها را برای ما فراهم ساخته اند.

در حفاظت کوهستان بکوشیم و با تخریب آن مقابله کنیم!

 

چند پیشنهاد

اگر در طول سال گذشته فقط دو سه بار هم پا به کوه و طبیعت گذارده اید، به شکرانه ی برخورداری از این نعمت رایگان، در یکی از برنامه های خود در این روزها، دست کم دو ساعتی را به پاک سازی بخشی از مسیر خود اختصاص دهید.
با دیگران گفتگو کنید و به آنان دوستانه یادآور شوید که نباید زباله هایشان را در کوه و دشت رها کنند.
به سازمان های مردم نهاد دوستدار کوهستان بپیوندید و در برنامه های آن ها برای پاک سازی مسیرهای کوه پیمایی شرکت کنید.
با شهرداری ها، ده­داری ها، شوراهای شهر و روستا، اداره های محیط زیست و دیگر نهادهایی که ممکن است به موضوع علاقمند باشند، تماس بگیرید و از آن ها بخواهید که به اجرای برنامه های پاک سازی و آموزشی شما کمک کنند.
با مطبوعات، خبرگزاری ها، و صدا و سیما تماس بگیرید  و از آن ها بخواهید «روز پاک سازی کوهستان» را معرفی کنند. گزارش فعالیت های خود را در اختیار رسانه ها بگذارید.
موارد آلودگی و تخریب کوه ها را گزارش و عوامل آن را معرفی کنید.

گروه دیده بان کوهستان