عکس ها نشان می دهند: سرعت ذوب شدن یخ های گرینلند

 

راستش من شخصا موافق برداشت های بلندمدت از داده های کوتاه مدت نیستم. در واقع اثرات متغیرهای تصادفی را در کوتاه مدت به قدری زیاد می دانم که به نظرم نتیجه گیری در خیلی از مسائل در کوتاه مدت اشتباه است. از طرفی گاهی هم برخی مشاهدات در این بازه می تواند نکات جالبی را برای گفتن داشته باشد. به نظر می رسد تصاویری که اینجا منتشر شده است شرایط مشابهی دارد. این تصاویر تفاوت یخ های گرینلند را در سال های 2007 و 2009 نشان می دهد. من از بین تصاویر، یک جفت را اینجا درج می کنم و برای دیدن بقیه به سایت اصلی بروید.

در سایت اصلی با یک کارشناس این حوزه مصاحبه ای شده است و وی این تغییرات را بسیار نگران کننده و قابل توجه معرفی کرده است.

 

 

یخ های گرینلند

 

 Oblique view of the Petermann glacier front on 24 July, 2009 Jason Box Byrd Polar Research Center, Ohio State University

 

یخ های گرینلند

 

 Oblique view of the Petermann fjord, former location of the Petermann glacier front on 24 July, 2011 Alun Hubbard of Aberystwyth University, Wales

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده