طرح جامع كاهش آلودگي هواي كرج در كارگروه استاني به تصويب رسيد.

 مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با اعلام اين خبر افزود : با توجه به اينكه منابع اصلي آلودگي هواي شهر كرج ناشي از ترافيك وتردد وسائط نقليه موتوري و عبور حجم عظيمي از ناوگان حمل و نقل عمومي و شخصي سبك و سنگين است همچنين واقع شدن اين كلانشهردر مسير ارتباطي 15 استان غرب و شمال كشور  با پايتخت  و فعاليت واحدهاي كثير توليدي و صنعتي  ، طرح جامع كاهش آلودگي هواي كرج با 8 محور مصوب كارگروه ملي هوا در كارگروه استاني به تصويب رسيد.


وي خودروهاي فرسوده، حمل و نقل عمومي ، معاينه فني و ارتقاي قابليت هاي فني زيست محيطي خودرو ،  بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي ،مديريت ترافيك ، فضاي سبز ، ساماندهي صنايع و منابع ثابت و توانمندسازي محيط زيست و هواشناسي را از محورهاي طرح مزبور برشمرد و اظهارداشت: از مجموع 3500 واحد صنعتي فعال در استان البرز 135 واحد به طور مستقيم در ايجاد آلودگي هوا دخيل هستند و موضوع رفع و كاهش آلودگي اين واحدها  از جمله مصوبات كارگروه استاني مي باشد.


مدير كل حفاظت محيط زيست البرز ادامه داد: مقرر شده با مشاركت سازمان صنايع و معادن استان  و پايش و نظارت  مستمر اداره كل حفاظت محيط زيست استان اقدامات لازم  در خصوص  رفع آلودگي هواي واحد هاي صنعتي بعمل آيد.پسنديده وضعيت توپوگرافي و جغرافيايي و اقليمي كرج را از عوامل موثر در ايجاد پديده وارونگي بويژه در فصول سرد سال عنوان نموده و تصريح كرد: اين موضوع بر تعداد روزهاي ناسالم شهر كرج در سال مي افزايد.


مهندس حسن پسنديده تصريح كرد: طرح جامع كاهش  آلودگي هواي كرج دراولين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان مطرح ومصوب شد كه كليه دستگاهها وسازمانهاي ذيربط بااجراي طرح جامع ازهم اكنون اقدامات اجرايي خودراجهت مديريت ،كنترل ،كاهش آلودگي وهمچنين فرهنگ سازي واطلاع رساني به شهروندان در زمينه حفاظت محيط زيست اقدام نمايد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده