صعود برای حمایت از شاهوار

علیرضا ولیان- کوه بزرگ

صعود مشترک کوه نوردان ایران به قله ی شاهوار با هدف اعتراض به تخریب ارتفاعات شاهوار و حمایت از طبیعت منحصربفرد منطقه، در تاریخ 18 شهریور انجام شد.

 

در این صعود که به دعوت و با مدیریت “ستاد مردمی حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی شاهرود” و مشارکت تشکل های زیست محیطی , گروه های کو هنوردی و هیات کوه نوردی شهرستان شاهرود و گروه های کوه نوردی  استان ها ی تهران، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، البرز، سمنان، … و اهالی محترم تاش انجام شد، بیش از 100 نفر حضور داشتند که با یک صعود منظم ساعت 12:30 صبح بر فراز قله  یشاهوار تجمع کردند و سپس یبانیه ی ستاد مردمی حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی شاهرود قرائت گردید .

متن بیانیه بدین شرح است:

شاهوار نه تنها بلندترین قله البرز شرقی و زیستگاه گونه های نادر گیاهی و جانوری است , بلکه تا مین کننده بخش عظیمی از منابع آب دو استان سمنان و گلستان می باشد . سرچشمه تمامی چشمه ساران منتهی به بخش بسطام , تامین کننده قسمت اصلی آب شرب شهرستان شاهرود(استان سمنان) و تامین کننده چشمه ساران منتهی به شهرستان های علی آباد کتول , گرگان , کردکوی و …(استان گلستان) می باشد .

آثار تاریخی 6000 ساله در دامنه جنوبی شاهوار (تپه چخماق) نیز نشان می دهد که گهواره تمدن این خطه از سرزمین ما ایران، شاهوار و جویبارهای روان آن بوده اند .

امروز کوهنوردان و طبیعت دوستان ایرانی با صعود نمادین خود , توجه مسئولین و دولتمردان را به اهمیت و عظمت این دُردانه طبیعت استان جلب نموده و مصرانه خواستار اعلام این منطقه به عنوان  ” منطقه امن زیست محیطی ” به منظور حفاظت و حراست بیشتر می باشد.  باشد که فرزندان مان نیز در دامان پر مهر و برکت آن، زندگی، زیبایی، انسانیت، حق پرستی ،طبیعت دوستی و … را تجربه کنند .