دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 1

به بند ج ماده دو قانون افزایش بهره وری توجه نمایید، چرا خیلی درجا می زنیم و دانش آموخته ما دهن دره می کشد و هنوز دستش از جیب بابا خارج نشده و چرا وعده دولت نمی تواند در مورد فرصت شغلی تحقق یابد


( بند ج ماده دو قانون افزایش بهره وری ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده