دریاچه ی ارومیه: بیش از هزار کیلومتر مربع کاهش طی سه سال

 

تصویر زیر مربوط به آخرین تغییرات مساحت دریاچه ی ارومیه است که بر اساس شاخص (NDVI) تهیه شده است. همانطور که قبلا گفتم این شاخص مساحت دریاچه را اندکی بیشتر از آنچه که هست نشان می دهد بنابراین عدد درج شده برای مساحت کل دریاچه حالت خوشبینانه دارد.

بر اساس محاسبه انجام شده کاهش مساحت دریاچه در طی سه سال گذشته حدود هزار کیلومتر مربع بوده است که از طریق مقایسه ی دو رنگ آبی کمرنگ و پررنگ قابل مشاهده است. بر اساس این تصاویر، مساحت دریاچه ی ارومیه در حال حاضر حدود 3800 کیلومتر مربع است که اگر اختلافی را که گفتم در نظر بگیریم این عدد باید حدود 3500 کیلومتر مربع باشد.

اگر خاطرتان باشد پیش از این در نمودارهایی نشان دادم که بر اساس تغییرات فصلی مشاهده شده ارتفاع سطح آب و مساحت دریاچه در طی یکی دو ماه آینده همچنان کاهش خواهد داشت تا اینکه با آغاز بارش های پاییزه ارتفاع سطح آب دوباره افزایش پیدا کند.

 

 

تغییرات مساحت دریاچه ارومیه

همانطور که می بینید عمده ی کاهش مساحت دریاچه در بخش جنوبی و جنوب غربی و تا اندازه ای شرقی رخ داده است. برای دوستانی که تازه به این یادداشت ها پیوسته اند یادآوری کنم که بر اساس مطالعه ی آقای گلابیان که پیش از این معرفی اش کرده بودم، عمق دریاچه به گونه ای است که پیش بینی می شود بخش شرقی سریع تر از بخش غربی خشک بشود. به شکل زیر دقت کنید، برای دیدن تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید. مرجع تصویر در ذیل معرفی شده است:

Golabian, H. (2011). Urumia Lake: Hydro-Ecological Stabilization and Permanence. Macro-engineering Seawater in Unique Environments, Springer Berlin Heidelberg: 365-397.

 

عمق دریاچه ی ارومیه  

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده