حسین امانی، سعید بهالو، علی‌رضا امانی

حسین امانی رییس هیات کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان خراسان
رضوی
است، تاکنون دو نفر در برنامه‌ای به سرپرستی حسین امانی جان خود را از
دست داده‌اند.

سعید بهالو در مهرماه ۱۳۸۷ به‌عنوان پزشک، همراه تیم ملی امید
کوه‌نوردی ایران شد، این تیم تلاشی داشت برای صعود به قله‌ی تلیچوپیک. او
در این برنامه هنگام فرود از کوه سقوط کرد و جان سپرد.

سرپرست این برنامه حسین امانی بود.

علی‌رضا امانی در شهریور ۱۳۹۰ همراه کوه‌نوردان دیگری از مشهد،
در هنگام صعود به قله‌ی تخت سلیمان بر اثر ریزش سنگ دچار حادثه شد و جان
سپرد.

سرپرست این برنامه حسین امانی بود.

ادامه دارد!

یا

ادامه دارد؟