حذف کلروفلوروکربن ها در تولید افشانه های تنفسی کشور

یکی از فعالیت های کشور در راستای عمل به تعهدات خود در قبال جامعه جهانی برای حفاظت از لایه اوزن، کاهش تدریجی و حذف کامل کلروفلوروکربن ها بوده است. بر اساس برنامه زمانبندی پروتکل مونترال، کشور های مشمول ماده 5 این پروتکل – یعنی کشور هائی که مصرف سرانه مواد پیوست الف پروتکل شامل کلرو فلورو کربن ها کمتر از  3/0 کیلوگرم می باشد –  می بایست در قالب برنامه مشخصی مصرف و تولید این مواد را از سال 1999 تا ابتدای سال 2010 میلادی به تدریج کاهش و در نهایت به صفر می رساندند . که کشور جمهوری اسلامی ایران موفق به دستیابی به تعهدات خود در قبال پروتکل گردیده است. این مواد بطور گسترده ای در بخش صنعت کشور در تولید سیستم ها و محصولات سرمایشی و اسفنج و در بخش خدماتی در واحد های تعمیرگاهی یخچال و فریزر و نیز تعمیرگاه های کولر خودرو مورد استفاده قرار می گرفته اند. با اجرای برنامه های مختلف در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی تا سال 2010 میلادی 100 درصد از کلروفلوروکربن ها از چرخه تولید و مصرف این مواد حذف گردیده اند.


علاوه بر بخش های اقتصادی فوق، کلروفلوروکربن ها در صنعت داروسازی بعنوان عامل افشاننده و سوسپانسیون برای تولید افشانه های تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد. کارخانه سینا دارو بعنوان عمده ترین تولید و عرضه کننده افشانه های تنفسی از کلروفلوروکربن های 11 و 12 در تولید این محصولات استفاده می نمودند. این کارخانه با متوسط تولید سالانه 4 تا 5/4 میلیون کپسول افشانه تنفسی نقش    عمده ای در تامین نیاز داروئی کشور به این محصول حیاتی برای بیماران تنفسی و مبتلا به آسم داشته است. برای تولید چنین حجمی از افشانه تنفسی سالانه حدود 80 تا 90 تن کلروفلوروکربن تا سال 2010 میلادی مورد نیاز بوده و به مصرف رسیده  است. کلروفلوروکربن مورد استفاده در تولید افشانه های داروئی نوع خاصی از این ترکیبات با خلوص بالا  هستند.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده