جریان های آب و هوایی و تغییرات ارتفاع سطح آب دریا

 

بر خلاف روند سال های گذشته که ارتفاع سطح آب های آزاد به طور مستمر در حال افزایش بود، این میزان در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته حدود نیم سانتی متر کاهش داشته است. به عقیده ی پژوهشگران ناسا این رخداد تحت تاثیر دو جریان آب و هوایی، ال نینو و لانینا و اثرات آن ها بر الگوهای بارندگی رخ داده است.

این دو جریان در سال جاری بارندگی قابل توجهی را روانه ی برزیل نموده و از سوی دیگر جنوب ایالات متحده را با خشکسالی بی سابقه ای مواجه کرده اند. به عقیده ی این کارشناسان در سال جاری بارندگی به قدری افزایش داشته که باعث کاهش ارتفاع سطح آب شده است. به عقیده ی آن ها این آب در نهایت به اقیانوس ها باز خواهد گشت و به همین دلیل روند تغییرات ارتفاع بار دیگر مثبت خواهد شد.

جزییات این خبر را اینجا مطالعه کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده