تهران، مارسی، میامی: سه مصاحبه که یک دریاچه ارومیه ای باید آن ها را بخواند

 

اولین لینک جایی است که دکتر راضیه لک، مسئول گروه فیزیک دریا سازمان زمین شناسی می گوید: وضعيت درياچه اروميه بيش از هر چيز متاثر از فعاليت هاي انساني صورت گرفته از سال 1377 به بعد است. لینک مصاحبه ی وی را در مورد دلایل خشک شدن دریاچه اینجا بخوانید.

دومین لینک جایی است که دکتر مرتضی جمالی، محقق موسسه تحقیقات اکولوژی و تنوع زیستی مدیترانه مارسی فرانسه می گوید: به نظر می رسد که دریاچه هیچگاه کاملا خشک نشده است. یعنی حتی در 22 تا 18هزار سال پیش که سطح آب آن مانند سطح آب حوض سلطان در قم بوده است هرگز دریاچه رو به خشکی کامل نرفته است. وی ادامه می دهد: از این رو استحصال بی رویه آبهای زیر زمینی و احداث سدهایی در این منطقه در خشک شدن دریاچه موثر بوده است. لینک مصاحبه ی وی را اینجا مطالعه کنید.

سومین لینک جایی است که آرش شریفی، پژوهشگر ایرانی مدرسه علوم جوی و دریایی روزنستیل دانشگاه میامی آمریکا می گوید: تأثیر این تغییرات {دما و بارندگی} در حدی نبوده که توان تحمیل افت شدید تراز آب را داشته باشد. لینک مصاحبه ی وی اینجا است.

البته یک لینک چهارم هم هست که در آن هفده دلیل آورده ام برای آنکه … خودتان مطلب را اینجا مطالعه کنید.

در مورد دریاچه ی ارومیه اینجا بیشتر مطالعه کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده