تا ساعاتی دیگر، "ژل های سوپر جاذب" در گفت و گوی داغ سبز

 تاثیر پلیمرهای
سوپرجاذب روی افزایش تولید غذا برای جمعیت روز افزون جهان در مناطقی که قابلیت
کافی برای تولید غذا ندارند، محسوس تر است. در این مناطق آب به عنوان یک عامل
کلیدی محدود کننده برای تولید غذا محسوب می‌شود. کاربرد این مواد در اکوسیستم های
کشاورزی در راستای اصول حفاظت محیط زیست و کشاورزی پایدار است. امروزه مصارف انبوه
آن در فضای سبز شهری، زمین های گلف، زمین های بازی، گیاهان باغی و صیفی جات،
درختان میوه، گل ها، گیاهان آپارتمانی و زمین های زراعی گزارش شده است.

سوپر جاذب ها – ابوالقاسم قائدی

امروز در پنجاه و هشتمین گفت و گوی داغ سبز در مورد ژل های سوپر جاذب که مدتی است توسط محققان داخلی تولید شده صحبت خواهیم کرد. دکتر محمد جلال ظهوریان میهمان تلفنی برنامه خواهد بود. با ما همراه باشید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده