به همکلاسی قدیمی و همکار خوبم نجمه بابائیفر !!!

امیدوارم سگی رانوازش کنی، به پرنده ای دانه بدهی
،به
آوازسهره ای وقتی آوای سحرگاهیش راسرمی دهد گوش فرادهی، چراکه به این طریق
به رایگان احساس زیبایی خواهی یافت.
امیدوارم که دانه ای هم برخاک بفشانی
هرچندخردبوده باشدوباروئیدنش همراه شوی تادریابی چقدرزندگی دریک درخت
وجوددارد.

چند روز پیش مطلب جالبی رو تحت عنوان من و مصاحبه با خبرگزاری مهر در وبلاگ دانشکده سبز که مدیریتش به عهده همکلاسی قدیمی و دوست خوبم مهندس بابائیفر هست خوندم که البته کلی باعث خنده و طراوت شد…..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده