به كاه دان زديم و نخود آش شديم

اگر نمي دانيم آلودگي چيست و اختيارات قانوني ما در مورد جلوگيري از آلودگي شامل چه مواردي مي شود، بدانيم كه به كاه دان زديم و حد خودمان را  محدود كرديم و زور حاكميتي  خودمان را براي بي پناه ترين قشر بكار جامعه بكار گرفتيم و از هدف گذاري قانون دور شديم!    


اين مطلب را بخوانيد !  اگر تا بحال نمي دانستيم از اين به بعد بدانيم !


در گذشته هر روستايي مي توانست دام و طيور در محاوط

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده