برگزاری همایش های دفتر لایه ازون مقارن با بیست و چهارمین سالگرد پروتکل مونترال و روزجهانی ازون

دفترحفاظت لایه ازون از ۱۴ لغایت ۱۶ شهریورماه ( ۵-۷ سپتامبر ۲۰۱۱) اقدام به برگزاری همایش های زیر می نماید:– همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در جایگزینی و تولید افشانه های تنفسی غیرفریونی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – شرکت لابراتورهای سینادارو- برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد – ۱۴ شهریور – سالن همایش های بین المللی


– همایش ” آغاز اجرای طرح حذف هیدروکلروفلوروکربن ها در ایران” و چهارمین کارگاه مشورتی و اطلاع رسانی برنامه HPMP با همکاری آژانس های اجرائی UNDP-UNIDO-UNEP-GIZ شهریور- سالن سرو


– برگزاری مراسم بیست و چهارمین سالگرد پروتکل مونترال و روزجهانی ازون- ۱۶ شهریور- سالن سرو


نشست اول در راستای اجرای استراتژی کشور مصوب پنجاه و دومین نشست کمیته اجرائی صندوق چندجانبه پروتکل مونترال در جهت حذف مصرف فریون ها در تولید افشانه های تنفسی در صنعت دارویی کشور و نهداینه سازی کاربرد محصولات جایگزین غیرفریونی برگزار می گردد.


نشست دوم در چهارچوب تصویب طرح مدیریت حذف هیدروفلوروکربن ها در شصت و سومین کمیته اجرائی پروتکل مونترال و به منظور آغاز رسمی اجرای فعالیت های مرتبط با این طرح و اطلاع رسانی های لازم برگزار می گردد.


نشست سوم در چهارچوب مصوبه مورخ ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص ” روزجهانی حفاظت از لایه ازون” برگزار می شود.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده