انتقاد محسن رضایی از سد سازی های بی رویه

لطفا در آژانس خبری بختیاری (ایبنا نیوز) بخوانید.

محسن رضایی: کارون و زاینده رود را دریابیم