اما تو باور نکن

 

این خانم کریستینا فیگورز مدیر گفتگوهای اقلیمی سازمان ملل انگار در یک سیاره ی دیگر زندگی می کند. رویترز مصاحبه ای از ایشان را منتشر کرده است و ایشان حرف هایی زده است که باعث شد بعد از خواندن هر جمله اش سر انگشتی به دندان بگیرم و بگزم. حرف هایش رسما تکرار دانسته ها و تلاش برای خوب جلوه دادن اوضاع است. 

اول ایشان گفته است که موضوع تغییر اقلیم بحث پیچیده ای است وگرنه همان سال 1992 حلش کرده بودیم.

دوم گفته است که توجه به مسائل اقلیمی در شرایط بحران اقتصادی “برد-برد” است و دولت ها باید به این موضوع توجه کنند.

سوم گفته است ما باید در ساختار اقتصادی امان تغییرات اساسی ایجاد کنیم و راهی که می رویم به جایی نمی رسد.

چهارم گفته است کشورها در مسیر درست برای نیل به اهداف تعیین شده در مکزیک هستند. خب. شما می پرسید هدف تعیین شده در مکزیک چه بود؟ من جواب میدهم شکل گیری صندوق سبز اقلیمی که پول را از توسعه یافته ها بگیرد و به در حال توسعه ها بدهد. از فیگورز پرسیده اند: خب این قضیه چطور پیش رفته است؟ جواب داده است: می دانید که این کار ساده ای نیست.

اگر واقعا هیچ چیز جذاب تری ندارید که مطالعه کنید، این گفتگو را اینجا بخوانید. قبلش دستکش دستتان کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده