اخلاق، اقتصاد و محیط زیست

ابوالقاسم توحيدي‌نيا

كارشناس ارشد علوم اقتصادي

چکیده

مكتب اصالت فايده كه به زعم اكثر اقتصاددانان يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي علم اقتصاد متعارف را تشكيل مي‌دهد و معيار كارآيي پارتو كه مبناي بسياري از تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است، مشكلات زيست‌محيطي متعددي را ايجاد كرده است كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد اثرات خارجي منفي زيست‌محيطي، توسعه ناپايدار و تضييع حقوق و ارزش‌هاي انساني اشاره كرد. بنابراين مي‌توان آن را از مهم‌ترين عوامل ايجاد اثرات خارجي منفي زيست‌محيطي به حساب آورد. با توجه به اينكه راهكارهاي اقتصادي رايج كه به منظور جلوگيري از ايجاد لطمات زيست‌محيطي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، براي مبارزه با نابودي منابع طبيعي و تخريب محيط زيست به تنهايي كافي نيستند؛ اجراي مباني ارزشي نظام اقتصادي اسلام در جامعه مي‌تواند با كاهش اثرات خارجي منفي زيست‌محيطي و تحقق توسعه پايدار و استيفاي حقوق انساني بستر مناسبي را براي محافظت از منابع طبيعي و محيط زيست فراهم كند.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده