still alright

می دانم اینجا وبلاگ گفت و گوی داغ سبز است و باید درمورد محیط زیست و برنامه نوشت. با این حال چند وقت است که دلم می خواهد ترانه ای را ترجمه کنم و برایتان اینجا بگذارم چون خیلی دوستش دارم. و البته بی ربط به محیط زیست امروزمان هم نیست.

Still alright — by Adam Merrin

وقتی  تمامی چیزهایی که داری نابود می شود
و تو می فهمی که همه چیز بی معنی است

وقتی می بینی که تمامی افکاری که برایت مهم بودند
یک چیزند و واقعیت، چیز دیگری است

وقتی تمامی چیزهایی که داری از بین می رود
و هیچ چیز درست به نظر نمی آید
و تو  تلاش می کنی

تو همچنان حالت خوب است

وقتی همه چیز برایت احساس یکسانی می آورد
و همه ی آدمهای اطرافت تغییر کرده اند

تو همراهم بودی زمانیکه هیچ چیز خوب نبود
و زمانی که صبح به آرامی شب می شد.

وقتی تمامی چیزهایی که داری از بین می رود
و هیچ چیز به نظر درست نمی آید
و تو  تلاش می کنی

تو همچنان حالت خوب است

آری، تو هنوز خوبی