(25)90- منابع طبیعی و شرکت خدمات

حالا
که استخدام دولتی تقریبا” متوقف است؛

حالا
که منابع طبیعی از کارشناسان با تجربه تقریبا” تهی شده است؛

حالا
که هزاران کارشناس فارغ التحصیل  بیکار
داریم.

حالا،
چه کنیم؟

آیا
نمی شود با حضور نقش آفرینان این رشته شامل بازنشستگان و جوانان بیکار، در هر شهرستان
یک شرکت خدمات فنی – اجرایی منابع طبیعی تشکیل داد و در ارتباط تعریف شده با
سازمان منابع طبیعی کارهای به زمین مانده را دنبال کرد؟

آیا
سازمان جنگل ها و…، به چنین موضوعی اندیشیده است؟

(پرسش
و توضیح: در آتش سوزی جنگل های گلستان در سال قبل چقدر هزینه شد؟ اگر از نقش
آفرینان استفاده می کردیم چقدر هزینه داشت؟ چنین است عملیات نگهداری جنگل های دست
کاشت و پارک های طبیعی خارج از شهرها، پیگیری پرونده های اختلافی زمین، پیگیری
امور مردم مرتبط با منابع طبیعی و…)

اگر اصل پیشنهاد مورد قبول است برای فرع آن به
بحث بنشینیم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: