شیوه نامه شماره 00-3-2 آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان تعیین پایه آزمایشگاهها

به منظور ساماندهي نحوه ارجاع پايشهاي خوداظهاري به آزمايشگاههاي معتمد، كميته آزمايشگاههاي معتمد «شيوه‌نامه تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمد » را به شرح زير تصويب مي‌نمايد. ماده 1 : مقررات اين شيوه‏نامه براي تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمدي به كار مي‌رود كه براي انجام پايشهاي زيست‌محيطي مطابق با ضوابط خوداظهاري در پايش، از سازمان گواهينامه دريافت مي‌كنند. تعاريف و اصطلاحات اين متن مطابق با مجموعه ضوابط خوداظهاري در پايش آلودگي مي‌باشد. ماده 2 : تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمد از سوي كميته آزمايشگاههاي معتمد صورت مي‏گيرد. ماده 3 : گروههاي تخصصي مورد نظر در اين شيوه‌نامه شامل گروه فيزيكوشيميايي، گروه بيولوژي و بيوتكنولوژي، و گروه هوا و صدا است و كميته آزمايشگاههاي معتمد، آزمايشگاههاي معتمد را در قالب ضوابط اين شيوه‏نامه، در پايه‌هاي «چهار»، «سه»، «دو» و «يك» در هر گروه تخصصي تعيين صلاحيت مي‏نمايد. ماده 4 : هر آزمايشگاهي كه موفق به اخذ گواهينامه گردد، در صورت عدم احراز پايه سه، به  ... “شیوه نامه شماره 00-3-2 آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان تعیین پایه آزمایشگاهها”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

شیوه نامه شماره 00-2-2 آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان شرایط عمومی صدور، تمدید و

این شيوه نامه، در خصوص روند اجرایی صدور ، تمدید و ارتقاء گواهینامه در 10  ماده تهیه گردیده است. ماده 1- تاریخچه در راستاي اجرای مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر واگذاری امور غیر حاکمیتی دولت ، دستورالعمل آزمایشگاههای معتمد مصوب مورخ 18/8/1379 شورای معاونین سازمان باستناد ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه ، بازنگري و به تصويب كميته ملي آزمايشگاه معتمد رسيده است. ماده 2- شرايط احراز گواهينامه متقاضي آزمايشگاه معتمد در بخش هاي دولتي و غير دولتي جهت دريافت گواهينامه بايد داراي شرايط عمومي و فني به شرح ذيل باشد: 1-2) فضاي آزمايشگاهي 1-1-2) مساحت لازم مجموعا براي بخش هاي مختلف آزمايشگاهي 75 مترمربع (بطور متوسط) مي باشد كه اين ميزان پس از بازديد كارشناسي اداره كل و يا دفتر پایش با توجه به نوع فعاليت ، تعداد پارامترهاي قابل سنجش و بخشهاي مورد تقاضا تا حداقل40 مترمربع قابل  تغيير مي باشد. به استثناء موارد خاص كه از طريق  ... “شیوه نامه شماره 00-2-2 آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان شرایط عمومی صدور، تمدید و”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

دستورالعمل خوداظهاری در پایش محیط زیست

تغيير نقش دولت از تصدی گری به سياست گذاري، هدايت و نظارت، توانمندسازي بخشهاي مختلف جامعه و تقویت فرهنگ خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی از سوی صاحبان و مسئولین واحدهای تولیدی، عمرانی، خدماتی و ……    و همچنین افزایش فرهنگ حفاظت محيط زيست و افزايش توجه به حراست آن در کلیه بخش هاي مختلف جامعه از جمله اهداف اجرای طرح خوداظهاری در پایش می باشد.  تاريخچه خوداظهاری در پایش محیط زیست توسعه و گسترش منابع آلودگي از يك طرف و لزوم كوچك شدن مسئوليت هاي دولت از طرف ديگر موجب گرديد كه در ديدگاه سنتي در انجام كليه امور توسط دولت تغييري اساسي صورت گيرد. در اين راستا به موجب بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم كه در واقع نگاهي نو به پايش منابع آلودگي دارد خوداظهاري در پايش مطرح گرديد. از سال 1384 موضوع خوداظهاري در پایش آلودگی در فعالیت های مختلف اقتصادی اجرایی شده است.  ... “دستورالعمل خوداظهاری در پایش محیط زیست”

ادامه ←

سفر به قلب خاطره ها به روایت تصویر !

من و سرزمینم….      مادربزرگم مدتها بود که از من خواسته بود  که او را به زادگاهش ببرم تا خاطراتش را مرور کندخاطراتی که بارها برایم تعریف کرده بود و من بعد از هر بار شنیدن بیشتر مشتاق میشدم از نزدیک آنجا را ببینم و لمس کنم .سالها پیش برادر مادربزرگم که آن زمان پنج سال بیشتر نداشته به علتی نامعلوم فوت میکند و…….  ... “سفر به قلب خاطره ها به روایت تصویر !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

صعود به K2

سرنوشت: گرلینده کالتنبرونر، مقصود زومایف و  واسیلی پتسوف، با این صعود چهارده ۸۰۰۰ متری خود را کامل کردند!از زمان فاجعه‌ی سال ۲۰۰۸، این اولین بار است که کوه‌نوردانی به  کی ۲  صعود می‌کنند.جبهه‌ی شمالی کی ۲ – کلوزآپ سمت چپ محل شب‌مانی کوه‌نوردان را در ارتفاع ۸۳۰۰ متری  نشان می‌دهداز میان صعودهای این فصل، داستان صعود به کی ۲ که با دشواری‌های بسیار و اابته با سخت‌کوشی و پی‌کیری کوه‌نوردان همراه بود، برایم خیلی جالب بود. به‌روز رسانی‌های سایت کوه‌نوردی، ورزش و سلامتی در باره‌ی این صعود هم به هیجان دنبال کردن ماجرای صعود می‌افزود! از سایت گرلینده:گرلینده کالتنبرونر، مقصود زومایف، واسیلی پتسوف و دارک زاووسکی موفق به صعود به کی‌۲ شدند.این صعود از جبهه‌ی شمالی و با وجود برف عمیق، اما بدون باد انجام گرفت. چهارمین به‌روز رسانی – سه‌شنبه ۲۳ اوت ۲۰۱۱ همه‌ی افراد تیم به قله رسیدند! مقصود، واسیلی و دارک هم بر روی قله کی ۲  ... “صعود به K2”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

still alright

می دانم اینجا وبلاگ گفت و گوی داغ سبز است و باید درمورد محیط زیست و برنامه نوشت. با این حال چند وقت است که دلم می خواهد ترانه ای را ترجمه کنم و برایتان اینجا بگذارم چون خیلی دوستش دارم. و البته بی ربط به محیط زیست امروزمان هم نیست. Still alright — by Adam Merrin وقتی  تمامی چیزهایی که داری نابود می شودو تو می فهمی که همه چیز بی معنی است وقتی می بینی که تمامی افکاری که برایت مهم بودندیک چیزند و واقعیت، چیز دیگری است وقتی تمامی چیزهایی که داری از بین می رودو هیچ چیز درست به نظر نمی آید و تو  تلاش می کنی تو همچنان حالت خوب است وقتی همه چیز برایت احساس یکسانی می آوردو همه ی آدمهای اطرافت تغییر کرده اند تو همراهم بودی زمانیکه هیچ چیز خوب نبودو زمانی که صبح به آرامی شب می شد. وقتی تمامی چیزهایی  ... “still alright”

ادامه ←

جوامع محلی فقیر در تخریب منابع خود توانمند تر هستند – 1

همه جوامع تحت تاثیر برخورداری از مواهب منابع طبیعی خود هستند، جوامع محلی فقیر  سطح اتکاء بیشتر به منابع خود دارند و از چیزی که امکان مصرف آن محل تردید نباشد بهره برداری کرده و مصرف می کنند و حتی فرصت پهن کردن سفره  ... “جوامع محلی فقیر در تخریب منابع خود توانمند تر هستند – 1”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

فرهنگ عمومی مدیریت پسماند، فردا در گفت و گوی داغ سبز

فردا در استودیو ایران صدا و تارنمای فارسی، میزبان ملوک نجفی مدیر گروه مدیریت پسماند و آلودگی خاک ستاد محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خواهیم بود تا در مورد زباله های شهری و راهکارهای برخورد مردم با این موضوع گفت و گو کنیم.اگر درباره هر موضوعی از زباله های تهران و سایر شهرها سوال، پیشنهاد یا انتقادی دارید به 300001386 پیامک بزنید یا همینجا کامنت بگذارید. ضمنا 6 برنامه ی اخیر متاسفانه هنوز آپلود نشده که از مخاطبان گرانقدر گفت  وگوی داغ سبز عذرخواهی می کنم.  ... “فرهنگ عمومی مدیریت پسماند، فردا در گفت و گوی داغ سبز”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ايران پراستناد ترين کشور جهان در زمينه مقالات محيط زيست و اکولوژي

شاهراه اطلاعات خراسان – مورخ سه‌شنبه 1390/06/01 شماره انتشار 17915   ايران پراستناد ترين کشور جهان در زمينه مقالات محيط زيست و اکولوژي معرفي شد براساس تازه‌ترين آمار موسسه اطلاعات علمي(ISI) ، ايران پراستنادترين کشور در زمينه مقالات محيط زيست و اکولوژي در ماه ژوئيه سال 2011 ميلادي بوده است.دکتر جعفر مهراد، سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC) با اعلام اين مطلب به ايسنا گفت: تحليل استنادي از روش هاي مهم علم سنجي است که در ارزيابي علمي و مقايسه کشورها و مؤسسه هاي علمي و حتي دانشمندان به طور انفرادي و بر اساس انتشارات آنان مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تحليل که فهرستي از «ستارگان در حال ظهور» را در هريک از رشته‌هاي بيست و دوگانه و در ارتباط با جديدترين روزآمد سازي که مربوط به ماه ژوئيه سال 2011 ميلادي (مرداد ماه 1390) است نشان مي دهد ايران در محيط زيست و اکولوژي داراي بيشترين استناد است. به  ... “ايران پراستناد ترين کشور جهان در زمينه مقالات محيط زيست و اکولوژي”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده