(23)90- "میراث ملی" و "ملک شخصی"

“بنده
حاضرم مقامات دلسوز کشور و نمایندگان رسانه های عمومی را به مناطقی ببرم که طی 20
سال گذشته مورد بهره برداری قرارگرفته اما هرگز مورد بازدید کارشناسان منابع طبیعی
قرار نگرفته است.

شرکت
… بدون رعایت قانون جنگل ها و مراتع و آبخیزداری از سال 1389 بار دیگر به مدت 10
سال وارد بهره برداری شده است؛ آن هم بدون برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد منطبق
با قانون جنگل ها”.

روزنامه همشهری سه شنبه 25
مرداد 1390

http://hamshahrionline.ir/news-143143.aspx

علی القاعده باورکردنش مشکل است. منتظر می مانم پاسخ سازمان جنگل ها یا منابع
طبیعی گیلان به این دو مورد و موارد دیگری که در آن مطلب آمده چاپ شود تا بعد
ببینیم اصل داستان چیست؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده