برآورد هزينه خارجي بخش جاده اي كشور بر محيط زيست اجتماعي (با تاكيد بر تصادفات جاده‌اي)

فاطمه زاهدکارشناس ارشد محيط زيست، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل و توسعه پايدارعبدالرضا رضايي ارجروديکارشناس ارشد راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل چكيدهتصادفات ترافيكي يكي از عوامل بسيار مهم مرگ و مير و صدمات شديد جاني و مالي بوده و آثار سنگين اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن، جوامع بشري را به شدت مورد تهديد قرار داده است. شدت اين صدمات در كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده و از اين رو تعداد و شدت تصادفات در كشورهاي مذکور در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته چندين مرتبه بالاتر است. در اين ميان، تصادفات جاده اي به علت سرعت بالاي وسايل نقليه اغلب خسارات بسيار سنگين جاني و مالي داراي ضايعات سنگين تري نسبت به تصادفات درون شهري است. اصولا هزينه تصادفات از دو بخش اصلي هزينه هاي داخلي و خارجي تشکيل مي شود که، هزينه هايخارجي شامل قيمت جان انسانها و آثار منفي اقتصادي معلوليتها و  ... “برآورد هزينه خارجي بخش جاده اي كشور بر محيط زيست اجتماعي (با تاكيد بر تصادفات جاده‌اي)”

ادامه ←

رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست در ایران

محمد حسن فطرس دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان رضا معبودی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی چکیده این پژوهش با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی یامادو – تودا، وجود و جهت علیت بین مصرف انرژی، شهرنشینی، رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن را برای ایران در دوره 1385-1350 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که رابطه ای علی از مصرف انرژی، شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی به نشر دی اکسید کربن وجود دارد. همچنین، رابطه ای علی از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی و اثر جمعیت شهرنشین به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بر اساس رابطه علی فوق، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، ارتباط بین نشر دی اکسید کربن، مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و تولید ناخالص داخلی بررسی شد. نتایج برآورد نشان داد که فرضیه کوهانی شکل در مورد آلودگی زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی در ایران صادق است. همچنین، کشش نشر دی اکسید کربن نسبت  ... “رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست در ایران”

ادامه ←

ارزش گذاري اقتصادي مطبوعيت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه گردشگري جنگل عباس‌آباد بهشهر)

حميد اميرنژاد استاديار گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري حامد رفيعي دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه تهران چكيدهبا توجه به ناديده انگاشتن نقش جانبي محيط زيست، مشخص نمودن اين نقش و برآورد آن، اهميت محيط زيست و نقش واقعي آن را در اقتصاد ملي روشن خواهد نمود. در اين مطالعه جهت برآورد ارزش مطبوعيت محيط زيست منطقه گردشگري عباس آباد بهشهر، ارزش تفريحي اين منطقه (به عنوان يكي از مهم ترين اماكن گردشگري استان مازندران ) در سال 2007 ، با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر بر ميزان اين مطبوعيت با استفاده از مدل لاجيت، تعيين گردید. تعداد 140 پرسش نامه به روش نمونه گيري تصادفي جمع آوري شد. در اين راستا، پيشنهادهاي 1000، 2000 و 3000 ريالي، به ترتيب به عنوان پيشنهادهاي پايين، مياني و بالا براي پرداخت بازديدكنندگان مطرح گرديد. ابتدا پيشنهاد مياني مورد پرسش قرار گرفت  ... “ارزش گذاري اقتصادي مطبوعيت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه گردشگري جنگل عباس‌آباد بهشهر)”

ادامه ←

در نقد فدراسیون و جامعه ی کوه نوردی (2)

با نگاهی به یادداشت رامین شجاعی رامین در بند سوم یادداشت می گوید که من موضوع تمایل فدراسیون آقای شعاعی برای اجرا، سرپرستی، و خزانه داری برنامه های بزرگ را با وضعی که در فدراسیون آقای آقاجانی حاکم بوده، خلط کرده ام. در واقع، خلط مبحثی در کار نیست؛ من فدراسیون کوه نوردی را در سه دهه ی گذشته در نظر داشته ام و بحثم فقط درباره ی فدراسیون کنونی نیست. او همچنین می گوید که شعاعی فقط سرپرستی یک برنامه ی هیمالیایی را شخصا برعهده داشته است. خوب، فکر می کنم که فدراسیون تحت مدیریت شعاعی، فقط دو سه تایی برنامه را سازماندهی کرده (و از تعداد دیگری حمایت کرده) و از آن دو سه تا، یکی (سی درصد) را مستقیما خود رییس سرپرستی کرده است. مهم تر این است که در فضای فدراسیون، سرپرست تیمی که با حمایت فدراسیون عازم می شود، تمام کارهای اصلی خود را با  ... “در نقد فدراسیون و جامعه ی کوه نوردی (2)”

ادامه ←

چرا کوشش ها آنطور که سزاوار بود ، به بار ننشسته است؟

« قابل توجه جانبداران و منتقدان » آیا کوششی شده ، تا به بار بنشیند ؟ چه نوع کوشش هایی باید به بار بنشیند ! کوشش هایی که از مبانی علمی و تخصصی بر خوردار نیستند، آیا به بار می نشینند؟ کوشش هایی که توسط افراد کم سابقه و بی تجربه انجام شده اند، آیا می توانند به بار بنشینند؟ کوشش هایی که مبتنی بر سلائق فردی  ... “چرا کوشش ها آنطور که سزاوار بود ، به بار ننشسته است؟”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

والدین، فرزندان، محیط زیست و تغییرات اقلیمی

  گهگاهی این سو و آن سو می خوانیم که باید برای بهبود شرایط محیط زیست از نسل های جوان تر شروع کرد، اما در مجموع این قضیه را جدی نمی گیرم. حالا شاید با خواندن این خبر به نقل از SMH بحث برایتان کمی روشن تر بشود. قبلش بگویم که بحث گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی در مدارس استرالیا تدریس می شود. بر پایه تحقیقی که بر روی هزار خانواده ی استرالیایی و فرزندان بین  10 تا 16 سال آن ها انجام شده، مشخص شده است که بسیاری از این نوجوانان نقش بسیار مهمی در هدایت خانواده ها در مسیر حفاظت از محیط زیست، کاهش انتشار دی اکسید کربن و صرفه جویی در مصرف انرژی را دارند. در 46 درصد از این خانواده ها فرزندان مشوق والدین برای بازیافت بوده اند و در حدود یک سوم آن ها فرزندان به والدین خود در مورد کوتاه کردن زمان استحمام  ... “والدین، فرزندان، محیط زیست و تغییرات اقلیمی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

جلسه هم انديشي

جلسه هم انديشي كميته تخصصي ميراث فرهنگي “دبيرخانه مشورتي سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران” با سمن هاي شهر ري اين جلسه در تاريخ 1390/5/17 با حضور جمعي از سازمان هاي مردم نهاد شهر ري و نمايندگاني از “كميته تخصصي ميراث فرهنگي دبيرخانه مشورتي سازمان هاي مردم نهاد “در حوزه بررسي ميراث فرهنگي ري برگزار شد.  ... “جلسه هم انديشي”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا (مصوب 1374/02/03)

 فصل‌ اول‌ـ كلیات‌  ماده‌ 1ـ جهت‌ تحقق‌ اصل‌ پنجاهم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و بمنظور پاك‌سازی‌ و حفاظت‌ هوا از آلودگیها كلیه‌ دستگاهها و مؤسسات‌ و كلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ موظفند مقررات‌ و سیاستهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را رعایت‌ نمایند.  ماده‌ 2ـ اقدام‌ به‌ هر عملی‌ كه‌ موجبات‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ نماید ممنوع‌ است‌.  منظور از آلودگی‌ هوا عبارتست‌ از وجود و پخش‌ یك‌ یا چند آلوده‌كننده‌ اعم‌ از جامد، مایع‌، گاز، تشعشع‌ پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای‌ آزاد به‌ مقدار و مدتی‌ كه‌ كیفیت‌ آن‌ را بطوریكه‌ زیان‌ آور برای‌ انسان‌ و یا سایر موجودات‌ زنده‌ و یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد تغییردهد.  ماده‌ 3ـ منابع‌ آلوده‌كننده‌ هوا كه‌ تحت‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار دارند به‌ سه‌ دسته‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند.  الف‌ـ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌  ب‌ـ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاهها  ج‌ـ منابع‌ تجاری‌ و خانگی‌ و منابع‌ متفرقه‌    فصل‌  ... “قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا (مصوب 1374/02/03)”

ادامه ←

فردا نخستین سالگرد گفت و گوی داغ سبز است

پنجاه و یکمین گفت و گوی داغ سبز با موضوع نقش جوامع بومی و محلی در حفاظت از جنگلها، رابطه ی مردم محلی با جنگل و مدیریت این رابطه، با حضور مهندس محمد درویش، من و ناهید نقی زاده – محقق- فردا در استودیو ایران صدا برگزار خواهد شد.همچنین فردا سالگرد گفت و گوی داغ سبز است. از تمامی کسانی که به نحوی در پیشبرد این برنامه در طول این یک سال نقش داشته اند کمال تشکر را دارم. لینکهای مرتبط گفت و گوی داغ سبز یک ساله شد — سبز پرس تولدت مبارک گفت و گوی داغ سبز  ... “فردا نخستین سالگرد گفت و گوی داغ سبز است”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: