گزارش دغدغه های زیست محیطی جهانی

 

گزارش سال 2011 دغدغه های زیست محیطی و تلاش برای پایداری  منتشر شده است. متاسفانه در لیست کشورها بررسی شده در گزارش ایران وجود ندارد اما گزارش نکات جالبی را در مورد نگرانی های محیط زیست در سطح جهان ارائه می کند. به عنوان مثال نمودار زیر که از این گزارش استخراج شده است میزان نگرانی مردم را نسبت به معضلات محیط زیستی گوناگون نشان می دهد.

در نمودار رنگ آبی نشان دهنده ی گروه “خیلی نگران”، رنگ سبز “نگران”، رنگ نارنجی “نه نگران و نه غیرنگران”، قرمز “غیرنگران” و زرد به معنی “کاملا غیرنگران” است. شش نمودار ارائه شده هم به ترتیب آلودگی هوا، آلودگی آب، زباله های بسته بندی، کمبود آب، آفت کش ها و حشره کش ها و تغییر اقلیم و افزایش دمای زمین را نشان می دهد.

برای دریافت گزارش به این صفحه (PDF) مراجعه کنید. برای دریافت فایل ممکن است نیاز به ثبت نام (رایگان) باشد. 

Source: http://blog.nielsen.com/

 

گزارش دغدغه های زیست محیطی جهانی

 

 

اسامی کشورهای بررسی شده در گزارش عبارت است از:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Colombia, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Great Britain, Ukraine, United States, Vietnam.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: