گزارش تصویری 1- از وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی بیمارستانهای استان البرز

بیش از 630 نوع ماده شیمیایی مختلف در بیمارستانها ومراکز درمانی استفاده می شود که 300 نوع آن سمی خطرناک ،300  نوع دیگر غیر سمی و فقط 30 نوع آن کم خطرند. حال ببینید وقتی این پسماندها با دارابودن انواع آلودگی های میکروبی و شیمیایی به این شکل اسفبار در فصول گرم سال برروی هم تلنبار می شوند می توانند تا چه میزان منبع انتشار انواع آلودگی باشند؟


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده