پسماندهای الکترونیک هر روز بیشتر از دیروز!

امروزه كامپيوترها و لوازم جانبي آنها ازجمله ملزوماتی هستند كه مصرفشان بطور فزاينده اي درحال افزايش هست. این دستگاه ها و لوازم بخش عمده ای از پسماندهاي الكترونيك را تشكيل مي دهند كه به دليل داشتن مواد خطرناك از جمله  بيش از 1000 ماده سمي شامل برميناتهاي ضد حريق، سرب، جيوه، كادميوم و ساير فلزات سنگين مي توانند به محيط زيست و سلامت بشر لطمه وارد كنند  و موجب صدمه به سيستم عصبي، مغز، كليه ها و ابتلابه انواع سرطانها شوند. مثلاً يك مونيتور به تنهايي حاوي 1-3 كيلوگرم سرب است.با توجه به اين كه در سطح جهان در سال 2005 بيش از 1.32 ميليارد مشترك سامانه فراگير تلفن همراه(GSM) متصل به 626 شبكه GSM در 198 كشور وجود داشته است مي توان به ميزان استفاده از گوشيهاي تلفن همراه و به تبع آن حجم وسيعي از اين نوع پسماند الكترونيك پي برد. در سال 2003 در سطح جهان 3/1 ميليارد گوشي تلفن همراه مورد مصرف قرار گرفته است و اين ميزان در سال 2006 به دو برابر رسيده است.براساس بررسيهاي آماري در سال 2005 بيش از 500 ميليون گوشي تلفن همراه به وزن 250،000 تن بصورت بلا استفاده در خانه ها وجود داشته است. اين نوع پسماندها با وجود آنكه در صورت رها شدن در محيط زيست و عدم اعمال مديريت زيست محيطي …..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: