وضعیت 20 سال اخیر اراضی منطقه کلاردشت زیر ذره‏بین سازمان بازرسی

با تشکر از زحمات دوست عزیزم جناب دکتر امینی (ساری) جهت ارسال این مطلب برای بنده:


به منظور بررسی وضعیت 20 سال اخیر اراضی منطقه کلاردشت از حیث وضعیتِ‏تصرفات، نحوه تصرف، تغییرکاربری، تفکیک، نقل‏وانتقال و بهره برداری؛ یک هیئت بازرسی متشکل از قضات محترم دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضائی و کارشناسان حوزه‏های مختلف سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان مازندران با دستور ویژه مقام عالی ریاست محترم قوه قضائیه در منطقه مستقر گردید. 


این هیئت مأموریت دارد تا علاوه بر موارد فوق نسبت به بررسی پرونده‏ها، نقشه‏ها،آرا، اسناد، مدارک و سوابق مرتبط، وضعیت‏تصرفات در ادارات شهرستان چالوس و شهرداری، بخشداری و شورای اسلامی کلاردشت و بخش‏های مربوطه، اقدام و این موضوع را در استانداری، دادگستری کل‏استان، ادارات کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی, امور اراضی و سازمان‏ جهاد کشاورزی استان مازندران، نیز پیگیری نموده و بطور جامع و مستدل نتایج حاصل را گزارش نماید.


گفتنی است بر اساس مجوز صادره از سوی حضرت آیت اله لاریجانی، رئیس هیئت بازرسی فوق از اختیار موضوع تبصره 2ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می‏دارد


«… رئیس هیأت چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا ازبین بردن دلایل و مدارک برود می‏تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و … »


برخوردار است .


چنانچه شهروندان عزیز و کارکنان محترم دستگاه‏ها در خصوص موضوع ماموریت پیشنهاد، شکایت و یا اعلامی دارند، می‏توانند به هیأت بازرسی مراجعه و یا با شماره 136تلفن گویای سازمان بازرسی کل کشور تماس حاصل فرمایند. ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی http://shekayat.bazrasi.ir  آماده دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه می‏باشد .


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: