والدین، فرزندان، محیط زیست و تغییرات اقلیمی

 

گهگاهی این سو و آن سو می خوانیم که باید برای بهبود شرایط محیط زیست از نسل های جوان تر شروع کرد، اما در مجموع این قضیه را جدی نمی گیرم. حالا شاید با خواندن این خبر به نقل از SMH بحث برایتان کمی روشن تر بشود. قبلش بگویم که بحث گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی در مدارس استرالیا تدریس می شود.

بر پایه تحقیقی که بر روی هزار خانواده ی استرالیایی و فرزندان بین  10 تا 16 سال آن ها انجام شده، مشخص شده است که بسیاری از این نوجوانان نقش بسیار مهمی در هدایت خانواده ها در مسیر حفاظت از محیط زیست، کاهش انتشار دی اکسید کربن و صرفه جویی در مصرف انرژی را دارند.

در 46 درصد از این خانواده ها فرزندان مشوق والدین برای بازیافت بوده اند و در حدود یک سوم آن ها فرزندان به والدین خود در مورد کوتاه کردن زمان استحمام برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی تذکر داده اند. در حدود یک چهارم خانواده ها، بچه ها بر این عقیده اند که نقش کارشناس را در زمینه ی امور محیط زیستی باز می کنند.

اگر گزارش کامل را پیدا کنم جزییات بیشتری درج خواهم کرد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: